English

کارگاه آموزشی نجوم رادیویی و ثبت سیگنال شهاب‌ها، مرکز نجوم ری

آبان 1394 — همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی با بررسی نحوه‌ی طراحی آنتن و مدار گیرنده‌ی مناسب و همچنین طراحی و ارائه‌ی یک مدار گیرنده‌ی پیشنهادی. جهت دریافت اسلایدها، مدار گیرنده و راهنمای طراحی آنتن به ادامه‌ی این مطلب مراجعه کنید.
طراحی مدار گیرنده با نرم افزار Orcad PSpice 16.5 انجام شده است. در صورت نیاز می‌توانید از فایل ضمیمه شده جهت شبیه‌سازی استفاده نمایید.
در صورت تمایل می‌توانید از فایل ارائه شده تحت عنوان «مدار جایگزین» استفاده کنید. فایل مربوط به این مدار نیز با نرم افزار Proteus ISIS طراحی شده است. توجه داشته باشید که این مدار توسط اینجانب طراحی نشده و تست نگردیده است.


بالا ⇡