English

سیستم آنلاین نوبت‌دهی و مدیریت کلینیک

از تیر تا آذر 1392 — سیستم چند منظوره‌ی مدیریت کلینیک آنلاین که مراجعین به کمک آن می‌توانند از طریق وب یا تلفن همراه خود، نوبت خود را به آسانی رزرو کنند. همچنین پزشکان می‌توانند نسخه ی خود را به در سیستم ثبت نمایند و مراجعین در هر زمان می‌توانند به تمامی نسخه‌ها و رزومه‌ی پزشکی خود دسترسی داشته باشند و از آن ها نسخه‌ی چاپی با سربرگ درمانگاه تهیه کنند. طراحی شده به سفارش شرکت رمزنگار.


بالا ⇡